Hvordan slutter man å ta Wegovy®?

Hvordan slutte å ta Wegovy®

 

Hvorfor slutte å ta slankemedisiner?

Det kan være mange ulike grunner til at man ønsker å slutte med medisiner. Ofte ønsker våre medlemmer å slutte med medisinen igjen når de har nådd målvekten eller ikke lenger går ned i vekt på behandlingen. Dels av økonomiske årsaker, dels fordi de rett og slett ønsker å leve uten medisinene. I denne teksten forteller vi hva vi vet om effektiv nedtrapping av wegovy uten vektøkning. I noen tilfeller kan det være nødvendig å slutte med medisinen på grunn av bivirkninger eller ønske om å bli gravid, noe som også er en situasjon du bør diskutere med helsepersonell.

 

Er behandling med Wegovy livslang?

Når du har nådd målvekten eller sluttet å gå ned i vekt under behandlingen, er det vanligvis tre scenarier som kan utspille seg. Enten kan du fortsette med behandlingen resten av livet, eller du kan redusere dosen og fortsette med en redusert vedlikeholdsdose, og til slutt kan du velge å trappe ned behandlingen helt og slutte med Wegovy. Sistnevnte krever selvsagt ofte en spesiell innsats for å unngå vektøkning, noe vi har spesialisert oss på å hjelpe medlemmene våre med.

 

Hva sier den vitenskapelige litteraturen om abstinens?

Det finnes fortsatt ingen gode studier i den medisinske litteraturen som undersøker de beste metodene for medikamentavvenning. Det er nå anerkjent at hvis man avslutter behandlingen brått over natten, går man raskt opp i vekt igjen, og mange av de gunstige effektene på blodtrykk, blodsukker og kolesterol går tapt 1. Denne metoden er derfor ikke egnet. Det mangler gode, fagfellevurderte studier om optimal trinnvis nedtrapping, noe Medstart er i ferd med å ferdigstille. Informasjonen i denne veiledningen er basert på våre eksperters meninger og er verken fagfellevurdert eller basert på empiriske data, så den bør likevel tas med en klype salt.

 

Når bør jeg slutte å bruke Wegovy? 

Det er ingen kjente langtidsbivirkninger av å ta Wegovy i mange år eller resten av livet. De færreste drømmer imidlertid om å ta behandlingen resten av livet. Når medlemmene våre nærmer seg målvekten, diskuterer vi mulighetene for nedtrapping. Hvis medlemmet er motivert for å avslutte behandlingen, planlegger vi det optimale tidspunktet og metoden.

 

Hvordan kan jeg slutte å bruke Wegovy?

Vi har prøvd flere ulike nedtrappingsmetoder på klinikken vår. Hvis man øker intervallet mellom dosene, f.eks. til annenhver uke, vil sulten ofte komme tilbake i dagene før neste dose på grunn av medisinens halveringstid på ca. 7 dager. Denne svingende sulten gjør det vanskelig å oppnå vektnøytralitet og får deg til å tenke på medisinen, noe som ikke hjelper. Dette kan unngås ved å ta medisinen hver uke, men med en gradvis reduksjon av dosen.

 

Trinnvis uttak

Ved oppstart av behandlingen bør dosen økes trinnvis for å unngå bivirkninger. Det samme prinsippet gjelder for effektiv nedtrapping. Vi anbefaler at du går ned ett dosetrinn om gangen og venter 8 uker før du går ytterligere ned. Hvis du f.eks. bruker 1,0 mg, bør du vente 8 uker på 0,5 mg før du går ned til 0,25 mg. Hvis vekten øker, anbefaler vi å vente med å redusere dosen ytterligere til vektnøytralitet er oppnådd igjen. Vi har også forsøkt med 4 uker på hvert trinn, men det tar 4-5 uker før den nye dosen har et jevnt og konstant nivå i kroppen. Det er kanskje derfor vi får best resultat når vi venter minst 8 uker på hvert trinn. 

 

Slik opprettholder du vekttapet uten appetittdempende midler

Før du starter et slankeprogram, må du være motivert til å gjøre en innsats for å opprettholde livsstilsendringene og tilpasse dem slik at du ikke går opp i vekt. Ellers må du være forberedt på at det er sannsynlig at du legger på deg igjen. Kombinasjonen av gradvis dosereduksjon hver 8. uke og økt fokus på kosthold og trening er hjørnesteinene i vår nedtrappingsmodell. Medlemmene våre får tilbud om spesialutviklede oppskrifter og råd om hvordan de best kan tilpasse trening og mosjon til et liv uten medisiner.

 

Skreddersydd Wegovy-tapering i henhold til individuelle behov

Når våre medlemmer ønsker å trappe ned behandlingen, tilbys de et skreddersydd nedtrappingsprogram som er tilpasset deres individuelle ønsker og muligheter. Det er en stor fordel å ha en dedikert kontaktperson som har fulgt deg gjennom hele vektreduksjonsprogrammet og som kjenner deg og dine muligheter. Noen ganger blir det besluttet å fortsette med en minimal dose på et skjevt dosetrinn som ligger utenfor de normale trinnene. Medstart-sykepleieren din kan også gi deg råd om dette. Tett og personlig veiledning skaper de beste forutsetningene for å holde den nye vekten uten medisiner.

 

Ønsker du personlig veiledning om å slutte med Wegovy®?

Hvis du allerede er Medstart-medlem og ønsker å starte et abstinensprogram, kan du snakke med sykepleieren din. Hvis du ikke allerede er medlem hos oss, kan du kjøpe medlemskap her.

 

Oppdatert 14/03/2024

Oliver Willacy, lege p.hd.

Kristoffer Kolnes Jensen, lege 

 

Kilder:

1) https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.14725

Fyll ut skjema og bli kontaktet