Hvordan stopper man med at tage Wegovy®?

Sådan stopper du med at tage Wegovy®

 

Hvorfor stoppe med vægttabsmedicin?

Der kan være mange forskellige grunde til, at man ønsker at stoppe med at tage medicinen. Ofte ønsker vores medlemmer at stoppe med medicinen igen når de har opnået deres målvægt, eller ikke længere taber sig på behandlingen. Dels af økonomiske årsager, og dels fordi man simpelthen bare ønsker at leve uden medicinen. I denne tekst deler vi hvad vi ved om effektiv nedtrapning af wegovy uden vægtøgning. I nogle tilfælde skal medicinen stoppes på grund af bivirkninger eller ønske om graviditet, hvilket er en anden situation, som du skal tale med din behandler om.

 

Er behandlingen med Wegovy livslang?

Når man har opnået sin målvægt eller ikke længere taber sig på behandlingen, er der typisk tre scenarier, der kan udspille sig. Enten kan man fortsætte på behandlingen resten af livet, ellers kan man reducere dosis og fortsætte på en formindsket vedligeholdelsesdosis, og endeligt kan man vælge at udtrappe behandlingen helt, og stoppe med Wegovy. Det er klart, at sidstnævnte ofte kræver en særlig indsats for at undgå vægtøgning, hvilket er noget vi har specialiseret i os at hjælpe vores medlemmer med.

 

Hvad siger den videnskabelige litteratur om udtrapning?

Der findes stadig ingen gode studier i den lægefaglige litteratur, hvor man har undersøgt de bedste metoder til medicinsk udtrapning. Man ved efterhånden, at hvis man stopper behandlingen brat fra den ene dag til den anden, sker der en hurtig vægtøgning igen og mange af de gavnlige effekter på blodtryk, blodsukker, og kolesterol aftager1. Så denne metode er ikke velegnet. Der mangler gode fagfællebedømte studier på optimal trinvis nedtrapning af dosis, hvilket Medstart er i færd med at udfærdige. Informationen i denne guide er baseret på vores eksperters mening, og er hverken fagfællebedømt eller baseret på empirisk data, hvorfor det fortsat skal tages med et gran salt.

 

Hvornår skal man stoppe med Wegovy? 

Der er ikke nogen kendte langtidsbivirkninger ved at tage Wegovy i mange år eller livslangt. Dog er det de færreste, der drømmer om at skulle tage behandlingen resten af livet. Når vores medlemmer nærmer sig målvægten, tager vi en snak om mulighederne for udtrapning. Hvis medlemmet er motiveret til at stoppe med behandlingen lægger vi en plan for det optimale tidspunkt og metode.

 

Hvordan kan man stoppe med Wegovy?

Vi har forsøgt flere forskellige metoder til nedtrapning i vores klinik. Hvis du øger intervallet mellem dosis, f.eks. til hver anden uge, vil sulten ofte komme igen i dagene frem til næste dosis, hvilket skyldes medicinens halveringstid på ca. 7 dage. Denne svingende sultfornemmelse gør det svært at opnå vægtneutralitet, og medfører, at man ofte tænker på medicinen, hvilket er uhensigtsmæssigt. Dette kan man undgå ved at tage medicinen hver uge, men med trinvis reduktion i dosis.

 

Trinvis udtrapning

Når man starter med behandlingen følger man en trinvis øgning i dosis for at undgå bivirkninger. Det samme princip gør sig gældende når det kommer til effektiv nedtrapning. Vi anbefaler, at man går ét trin ned i dosis ad gangen, og venter 8 uger før man går længere ned. Dvs. hvis man er på 1,0mg, så tager man 8 uger på 0,5 mg, før man går ned til 0,25mg. Hvis vægten øges, anbefaler vi, at man venter med at reducere dosis yderligere til man har opnået vægtneutralitet igen. Vi har også forsøgt med 4 uger på hvert trin, men der går 4-5 uger før den nye dosis har en jævn og konstant niveau i kroppen. Dette er måske årsagen til, at vi opnår de bedste resultater, når man venter mindst 8 uger på hvert trin. 

 

Sådan vedligeholder du dit vægttab uden appetitregulerende medicin

Før man begynder et nedtrapningsforløb, skal man være motiveret til lægge en indsats for at vedligeholde sine livsstilsændringer, og tilpasse dem, så man ikke øger i vægt. Ellers skal man være forberedt på, at man sandsynligvis tager noget at vægten på igen. Kombinationen af trinvis nedgang i dosis hver 8. uge, og øget fokus på kost og motion er hjørnestenene i vores model til medicinsk nedtrapning. Vores medlemmer tilbydes særligt udviklede madopskrifter og rådgives i hvordan de bedst tilpasser deres træning og motion til livet uden medicin.

 

Skræddersyet udtrapning af Wegovy efter individuelle behov

Når vores medlemmer ønsker at trappe ud af behandlingen tilbydes de skræddersyede udtrapningsforløb, som tilpasses efter individuelle ønsker og muligheder. Her er det en stor fordel med en fast kontaktperson, som har stået ved din side igennem hele vægttabsforløbet, og kender dig og dine muligheder. Nogle gange vælges det at fortsætte på en minimal dosis på et skævt dosistrin, der ligger udenfor de normale trin. Dette kan din Medstart sygeplejerske også kan vejlede dig om. Tæt og personlig vejledning skaber de bedste forudsætninger for at vedligeholde den nye vægt uden medicin.

 

Ønsker du personlig vejledning omkring stop med Wegovy®?

Er du allerede er medlem hos Medstart og ønsker at opstarte et udtrapningsforløb, så tøv ikke med at snakke med din sygeplejerske. Har du ikke allerede et medlemskab hos os, så kan du købe et medlemskab her.

 

Opdateret 14/03/2024

Oliver Willacy, Læge p.hd. 

 

Kilder:

1)    https://dom-pubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/dom.14725

Udfyld formularen og bliv kontaktet